Reparaciona kuplung spojka (dvodelna)

Koristi se za otklanjanje kvarova na cevovodnim instalacijama.

Razlika između jednodelnih i dvodelnih spojki je u telu spojnice, koje je dvodelno, tako se pri montiranju stežu na obe strane i time imaju mogućnost korišćenja za više dimenzija cevi.

Proizvode se za sve vrste cevi, prečnika od 63 do 600. Dužine 200, 300, 400, 600.

Dužina spojke treba da bude najmanje 100mm – 200mm duža od oštećenja cevi.

Specifikacija

Dimenzije cevi (spoljne mere)

VODAKOM PROGRAM

Pridružite se našim zadovoljnim klijentima i partnerima!