Reparaciona kuplung spojka (jednodelna)

Reparacione spojke predstavljaju brzo, pouzdano i ekonomično rešenje prilikom saniranja širokog spektra oštećenja na cevima i instalacijama, naprslina, lomova i slično.

Univerzalne su i veoma široko primenjene u većini vodopada, te su nezamenjiv materijal na lageru interventnih ekipa.

Reparacione spojke se mogu koristiti i za spajanje aksijalno učvršćenih cevovoda.

Univerzalnost potvrđuje i činjenica da se proizvode za sve vrste cevi: čelične, od livenog gvožđa (LG), azbestne (AC), kao i plastične (PE, PVC…).

Mogu se koristiti i u cevovodima pod pritiskom, i uslovima visokog nivoa podzemnih voda.

Prilikom njihove upoterbe nije potrebna antikorozivna zaštita.

Kuplug spojke su ispitane na 16 bara.

Dimenzije cevi (spoljne mere)

Reparacione kuplung spojke se izrađuju za sve prečnike vodovodnih cevi, od 12″ do Ø600, a dužina spojnice (L) je za prečnike od 1/2″-3″ od 70mm i 100mm, a od Ø50-600 može biti L-200, L-300, L-400, L-600, L-800 i L-1000mm.

NAPOMENA: Po zahtevu kupca proizvodimo nestandardne dimenzije reparacionih spojnica.

Specifikacija

VODAKOM PROGRAM

Pridružite se našim zadovoljnim klijentima i partnerima!