ŽITOMLINSKA-OBUHVATNA REPARACIONA ŠELNA

Namenjena je za brzu popravku metalnih gravitacionih cevi u mlinskoj i silosnoj industriji

S obzirom da se u procesu transporta kroz metalne gravitacione cevi vrlo brzo pojavljuju rupe koje su nastale tzv. peskiranjem u unutrašnjem delu cevi, obuhvatna reparaciona šelna je idealan proizvod za brzu popravku i sprečavanje curenja.

Šelna je sa unutrašnje strane presvučena gumom koja sprečava direktni kontakt zrna i lima i time je obezbeđeno dugotrajnije rešenje problema curenja iz cevnog sistema. Nakon kompletne zamene gravitacionog cevovoda, šelna je neoštećena i omogućava ponovnu upotrebu. Takođe se dalje može koristiti kao klasična šelna za čeono spajanje cevi..

Rešite se krpljenja purpenom i koristite našu ŽITOMLINSKU-OBUHVATNU REPARACIONU ŠELNU, koja se u praksi pokazala kao vrlo praktična za sanaciju svih curenja.

Šelna se proizvodi u svim standardnim prečnicima, a mogu se zahtevati i drugi nestandardni prečnici i različite dužine.

VODAKOM PROGRAM

Pridružite se našim zadovoljnim klijentima i partnerima!